KVKK Kişisel Verileri Koruma

Manhattan Agency Türkiye Teknoloji Hizmetleri (“MAT”) veri sorumlusu olarak İletişim Formu aracılığıyla topladığımız kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem, görsel işitsel kayıtlara ve görüşme sırasında beyan edeceğiniz diğer bilgilere ilişkin kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla ve KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c ve f bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak sınırlı olarak işlenecek ve sadece talep halinde bu bilgiyi edinme yetkisini haiz yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ile işlenme amacıyla sınırlı olarak paylaşılacaktır. Paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK ve ilgili sair mevzuatın öngördüğü süreler saklı kalmak kaydıyla, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ne https://www.manhattanagency.com.tr/kvkk-bilgilendirme adresinden ulaşabilir ve ilgili taleplerinizi https://www.manhattanagency.com.tr adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Back to top